Titel: onze diensten groen
Contacteer ons

Wij 3D scannen gebouwen en constructies. Daaruit maken we gedetailleerde 2D plannen en 3D modellen. Daarnaast kunnen we de puntenwolk ook omvormen tot een visualisatie model, of deze gebruiken voor het analyseren van vlakheden en structuren.

Wat is 3d scannen

3D scannen is het meten van duizenden tot miljoenen punten om zo tot een puntenwolk te komen.

Hoe gaat dat in zijn werk?

Op elke nuttige locatie in het gebouw of rond de constructie worden onze 3D scanners opgesteld

Deze locaties worden nauwkeurig in kaart gebracht. Dit kan zowel in zwartwit of in kleur

De afzonderlijke puntenwolken per opstelling worden nadien op kantoor aan elkaar gekoppeld met de correcte software voor het project

Eindresultaat hiervan is een volledige, gedetaillieerde puntenwolk

Afbeelding van hoog gebouw
Walkthrough
Laserscanning ondergrondse parking
Orthofoto's
Laserscanning van industrieel gebouw
2D plannen
Laserscanning van een werf
3D modellen
beeld van hoog gebouw in een stad
Meshmodellen
vlakheidsmetingen, laserscanning ondergrondse parking
Vlakheidsmetingen

Puntenwolk

Uit deze puntenwolk kunnen verschillende gegevens gehaald worden:
- Walkthrough van de puntenwolk,    
       panoramafoto’s per opstelling
- Orthofoto’s
- 2D plannen
- 3D modellen (Revit, Archicad…)
- Meshmodellen
- Vlakheids- en verticaliteitsmetingen
- …

FRENNL

Verschillende diensten

3D scanning of Industrial building

3D scannen

Laserscanning van een kerk

Orthophotos

Laserscanning van gebouw met bomen

2D plans

3d model van vierkantshoeve

3D modellen

Controlemeting van groot gebouw

controlemetingen

Topografische opmeting en landmeetkunde van stuk grond

Topografische opmetingen en landmeetkunde

swipe
swipe
Contacteer ons