Topografische opmetingen en landmeetkunde

Scantrix beschikt over een totaalstation en gps. Door onze landmeetkundige achtergrond zijn wij ook in staat topografische metingen uit te voeren, al dan niet ter ondersteuning van het 3D scannen.

FRENNL
Contacteer ons